POLIRANJE AUTA

POLIRANJE AUTOMOBILA

POSTUPAK POLIRANJA AUTOMOBILA

Poliranje automobila podrazumeva uklanjanje svih površinskih ogrebotina i holograma koji nastaju usled nepravilnih ručnih i automatskih pranja, neadekvatnog održavanja vozila, kao i pod uticajem raznih spoljašnih faktora. U okviru ovog paketa radimo korekciju boje/laka do 85% u odnosu na fabričko stanje vozila.

Poliranjem automobila neutrališu se nesavršenosti na povšinskom sloju automobila, odnosno laku.

0 +

Years of Experiences

Postupak poliranja auta

Odmah na početku bitno je napomenuti da se procesom poliranja rade korekcije površinskog sloja vozila, odnosno laka (“Clear coat”). Različiti automobili imaju različitu tvrdoću, kao i debljinu laka; tako da se mora utvrditi “na čemu” se radi. Uređaj za merenje debljine laka delimično olakšava taj proces, ali svakako je poželjno odrediti “test area”, na kome bi, počevši sa najfinijim sunđerom za poliranje, pa sve grubljim i grubljim, isprobali kako automobil reaguje na poliranje. Površina automobila koji se polira mora da bude potpuno čista; odnosno prethodno mora biti izvršeno detaljno pranje automobila i dekontaminacija laka (hemijski i fizički). Tokom poliranja, lak konstantno mora biti ugrejan, jer se samo pod temperaturom radi korekcija. Pokreti bi trebalo da budu jednosmerni- sa leva na desno, odozdo na gore, i nazad.
*Posebna pažnja se mora obratiti da se lak “ne spali”. U tom slučaju nema drugog izbora osim da se taj deo ponovo farba.

Poliranje ogrebotina - dvoslojno poliranje

Prvu ruku poliranja u kome se skidaju veliki hologrami i ogrebotine smo objasnili. Uklanjanje preostalih dubljih ogrebotina, odnosno ogrebotina koje su nastale fizički, počinju drugom rukom poliranja, odnosno dvoslojnim poliranjem. Ovim procesom otklanja se 85-90% oštećenja sa površinskog sloja laka automobila.
Nakon dve ruke poliranja, kojima je otklonjeno do 90% oštećenja sa površinskog sloja laka; višeslojno ili troslojno poliranje predstavlja završni proces u kome se boji automobila najfinijim sunđerastim padovima i najfinijim pastama vraća salonski sjaj.

Bezbednost i kontrola kvaliteta

Otopljeni lak se lepi na sunđer za poliranje tokom rada i pad počinje da gubi dejstvo, tako da se vazduhom pod pritiskom mora izduvati, odnosno očistiti (nekoliko puta tokom poliranja).
*Preporučuje se nošenje zaštitne maske, kako ne biste udisali pastu i ostale hemikalije.
Na kraju procesa ručnom lampom se radi inspekciju celokupne ispolirane površine, kako bi se, u slučaju nekih propusta, napravila korekcija. Ukoliko je rezultat zadovoljavajući, nanosi se hemijski odmašćivač kao priprema za sledeći korak Auto Detailing-a (voskiranje, polimerna keramička zaštita ili nano-keramička zaštita vozila).